GEÇKİNLİ YUSUF PEHLİVAN

Posted By: Ahmet Hacıoğlu on May 22, 2015 in Genel

GEÇKİNLİ YUSUF PEHLİVAN1888 yılında Bulgaristan’da başlayan bir hayat, Sürgün ile dolu bir hayat, Ölüm ile dolu bir hayat, Izdırap dolu bir hayat, Sevda dolu bir hayat, Mertliği, yiğitliği düstur edinmiş bir hayat, Ata sporumuzda başarılar ile dolu bir hayat: Asıl Kırkpınar’ın son Başpehlivanı! Cumhuriyetin ikinci Başpehlivanı! 1946 ve 1953 yıllarının Kırkpınar Ağası! Bir çok Kırkpınar’ın …

Devamı

NEVRUZ’A DAİR…

Posted By: Ahmet Hacıoğlu on Mar 27, 2015 in Genel

NEVRUZ’A DAİR… Türk -İslam -Coğrafya anlamları farklı olan gün… Türklerin, özgürlük adına Ergenekon’dan çıktığı gün, Hz Ali’nin Halife olduğu , Hz Yusuf’un zindandan kurtulduğunu gün, Dünyanın her yerinde gün gece eşitliğinin yaşandığı gün! Kim ne için kutlarsa kutlasın; Küslerin barıştığı, Hastaların ziyaret edildiği, Mezarlıklarda dua edildiği gün! Güneşin toprak ile hasretinin sona erdiği bu güzel …

Devamı

Yitik Taşı

Posted By: Ahmet Hacıoğlu on Mar 25, 2015 in Genel

Selimiye Camii Kayıp Eşyalar Bürosu!   Selimiye Camii,  sahip olduğumuz medeniyetin ihtişam ve inceliklerini yansıtması bakımından kuşkusuz ki taş ve mermerde vücut bulmuş en nadide eserlerimizdendir.  Selimiye Camii’nin mimarı, kubbesi ve minareleri hakkında uzun uzadıya methiyeler dizmeye gerek yok. Ama övündüğüm noktalardan birisini söylemek gerekirse, hani bazen elinde bir fotoğraf makinesi ile payitahtın mührü olan Selimiye’mizi ölümsüzleştiren yabancı …

Devamı

Güneş Saatleri

Posted By: Ahmet Hacıoğlu on Mar 25, 2015 in Genel

  TAŞTA AKIP GİDEN ZAMAN   Payitahtımız Edirne, öylesine zengin bir mimari doku ve medeniyet nişaneleri ile donatılmıştır ki, bakmak ile görmek arasındaki ince çizgiden sıyrıldığımızda, payitahtı saran nice güzellik ve incelikleri çok açık bir şekilde görebiliriz. Belki birçoğumuz için medeniyetin kalbinin attığı Selimiye Camii ve Cuma namazı denildiğinde akla gelen Eski Camii, ya da Edirne’mize …

Devamı

EDİRNE’YE DAİR…

Posted By: Ahmet Hacıoğlu on Mar 03, 2015 in Genel

SADAKA TAŞI… Hani derler ya bir elin verdiğini diğer el bilmeyecek ? işte bu sözün maddede canlanışıdır Sadaka Taşları… Osmanlı Devleti’nde insan merkezli mahalle anlayışının en güzel yansımalarından olan Sadaka Taşlarından payitaht Edirne’de de bir adet bulunmaktadır. Genellikle cami etrafında bulunan ve üzerinde para koyabilecek bir oyuğu bulunan sadaka taşları, mesaisine akşam karanlığında başlardı. Dar …

Devamı

EDİRNE’YE DAİR

Posted By: Ahmet Hacıoğlu on Mar 02, 2015 in Genel

DEMİRTAŞ ASKERİ HASTANESİ (Timurtaş Kışlası) 6 sıradan Oluşan Osmanlıca kitabesinde şöyle yazmaktadır: Serîr-ârâ-i şevket hazret Abdülhamid Hânın Bütün âsâr-ı hikmet zîbi yegdiğerden eşreftir Bu dar-üs-sıhhat-ı çeş cihan-efruzuna yaptı Hucüm derde karşu bir acep husûn mükelleftir Güher tarihini takdir eder ehl-i hüküm Muhtar Tecelligâh sıhhat bu tedavigâh elfattır.1305” Kitabeden, yapının Abdülhamit tarafından H.1305/M.1890 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. …

Devamı

HAYATA DAİR…

Posted By: Ahmet Hacıoğlu on Şub 15, 2015 in Genel

Büyüğümüzden sevgi, küçüğümüzden saygı göremediğimiz için kimseye şikayette bulunmaya hakkımız yoktur. Biz daha kötüsüne müstehakız. İzlediğimiz film, okuduğumuz kitap bizi sapıklığa sürüklüyorsa, Dostumuz, arkadaşımız arkamızı döndüğümüzde fırsat bulunca sırtımıza hançer saplıyorsa, Güveneceğimiz, sığınabileceğimiz “dost” kıtlığı çekiyorsak, Avukat soymaya kalkıyorsa, doktor eşyaya bakar gibi bakıyorsa, Evlatlarımızdan beklediğimiz karşılığı göremiyorsak, Biz daha beterine layıkız! Çünkü Allah’a ve …

Devamı

EDİRNE’YE DAİR…

Posted By: Ahmet Hacıoğlu on Şub 13, 2015 in Genel

EDİRNE’YE DAİR… Sarıcapaşa (Sarucapaşa) Camiini bilir misiniz? Edirne’de, Payitahtta… 1458 yılında kesme taş ve tuğla örgü olarak yapılmış, tek kubbeli ve tek minareli oldukça mütevazi bir yapıdır. Bu caminin haziresine, Osmanlı Tarihine damgasını vurmuş önemli devlet adamlarının kesik başlarının defnedildiğini biliyor musunuz? Biri Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Diğeri Melek İbrahim Paşa Bundan dolayı buraya halk …

Devamı

HAYATA DAİR…

Posted By: Ahmet Hacıoğlu on Şub 12, 2015 in Genel

HAYATA DAİR… Tecrübe edilmemiş insanlar için “kesilmedik karpuz” tabirini kullanırız. Tecrübe edeceğiz ki karpuzu, keleği öğreneceğiz. Tecrübe ise, arkadaşlıkla, makamla, yolculukla, alış-verişle, servet ve şöhret ile mümkündür. Aradan zaman geçer; adam bildiklerimizin çoğu kelek çıkar. İşte o zaman hayatınızda yer eden (adı adam kendi kelek) insanların sizden götürdüklerini düşünürsünüz ? Tam da bunun adı tecrübedir! …

Devamı

EDİRNE’YE DAİR…

Posted By: Ahmet Hacıoğlu on Oca 28, 2015 in Genel

SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ (1484-1488) ​Edirne, 1361 yılında Osmanlı Devleti’nin payitahtı olmasıyla beraber büyük bir kültürel atılım içerisine girmiştir. Kentin bu devirdeki yapılanması aynı zamanda Osmanlı’nın imparatorluk evresine geçişinin de altyapısını oluşturacak şekildedir. Sultan II. Bayezid Külliyesi de kentin diğer yapılarıyla beraber bu dönüşümün önemli simgelerinden birini oluşturmaktadır. Osmanlının sosyal ve kültürel çekirdeğinin oluşturulmasında külliye …

Devamı